Javna ustanova centar za socijalni rad Trebinje svakodnevno dokazuje da radi na prepoznavanju potreba svojih korisnika i poboljšanju kvaliteta života, te  pomaže osobama u stanju socijalne potrebe .

Pomoć (2)

Pomoć (3)

Tako je , u saradnji sa Gradskom upravom Grada  Trebinja, korisnici Milevi Ćuk iz sela Pijavice, MZ Ljubomir, obezbijeđen šporet na čvrsto gorivo koji joj je bio neophodan.

Pomoć (4)

Pomoć (1)

Pomoć (5)

Nabavka šporeta za ovu korisnicu samo je jedna u nizu aktivnosti koje JU Centar za socijalni rad Trebinje provodi.

Izvor: Grad Trebinje