Mediteranska klima je odlika Trebinja. Sa 260 sunčanih dana u godini spada u najsunčanije gradove na Balkanu.

RAZGLEDNICA 4
Copyright © NemosDesign