Leotar sa sjevera danonoćno motri na svoj grad. Vječno dežuran na straži, bez obzira na kišu, tropsku ili sibirsku temperaturu, mećavu, maglu ili mrkli mrak. Motri na svoj grad, svakog dana u godini, svakog trenutka u toku dana.

TB nemanja 57 res

TB nemanja 55

IMG_20151128_163504-01

TB nemanja 56 res