– Vitamin C, tablete 2×0,5 grama
– D vitamin, bilo koje tablete, 1×1 tableta (oko 1.000 jedinica/ dan)
– Cink, 1×1 tableta
– Bulardi ili Linex, 1 kapsula dnevno
– Paracetamol, po potrebi, (kad god se ima tamperatura), – 1 gram, tj. 2 tablete

🔸 DIJAGNOSTIKA: Ako simptomi (TEMPERATURA, kašalj, bol u grlu…) potraju najmanje tri dana onda se rade laboratorijski nalazi, PCR test i RTG pluća. Ako RTG pluća pokaže upalu, mora se ići u bolnicu.

🔸 ANTIBIOTICI se, eventualno, uzimaju samo kada ima imalo upale pluća na RTG snimku ili kada nalazi (CRP) pokažu da se ima i bakterijska infekcija.

JZU Bolnica Trebinje