Još jedno priznanje za trebinjski turizam – MARKO RADIĆ IMENOVAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA KOORDINACIONOG ODBORA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE (TORS)

 

Na XIII sjednici Koordinacionog odbora TORS-a koja je danas održana u hotelu „Lavina“ na Jahorini, direktor Turističke organizacije Grada Trebinja Marko Radić je na prijedlog Nade Jovanović, direktorice Turističke organizacije Republike Srpske od strane prisutnih članova jednoglasno izabran za novog Predsjednika ovog tijela. Imenovanje je uslijedilo nakon što što se dosadašnji predsjednik, dugogodišnji turistički radnik i bivši direktor TO Banja Luka g-din Ostoja Barašin iz ličnih razloga povukao sa funkcije.

2.jpg

Sjednica je bila prilika da turistički radnici naprave osvrt na aktuelnu turističku godinu, te da se analizaira sveukupno stanje u kojem se nalazi ova privredna grana u Republici Srpskoj. Teme sjednice su  između ostalog bile i problematika u radu sa kojom se susreću lokalne turističke organizacije u RS, Program rada TORS-a za 2020. godinu, te smjernice i planovi za razvoj i unapređenje turizma RS, ali i mnoge druge aktuelne turističke teme.

3.jpg

Inače, Koordinacioni odbor je tijelo koje je formirano na bazi osnivačkih i planskih akata TORS-a, a čine ga direktori ili ovlašteni predstavnici lokalnih turističkih organizacija iz RS i predstavnik Ministarstva trgovine i turizma RS. Broj i sastav članova određuje se odlukom Upravnog odbora TORS-a i to u zavisnosti od broja postojećih organizacija, a sve srazmjerno njihovom turističkom značaju i učešću u ukupnom obimu turističkog prometa u RS i prihodu TORS-a.

4.jpg

Današnje imenovanje Marka Radića za predsjednika Koordinacionog odbora predstavlja još jedno priznanje za profesionalan, kontinuiran i sistematičan rad, ali turističke rezultate koje Trebinje kao jedna od najbrže rastućih turističkih destinacija u RS  bilježi, a posebno je važno što su to prepoznali ljudi iz struke i kolege iz drugih turističkih organizacija što pruža dodatnu dozu ozbiljnosti i respekta, te obavezuje da u periodu koji dolazi budemo još bolji i agilniji, te kao da kao jedna od najvažnijih lokalnih turističkih organizacija dodatno doprinesemo razvoju i unapređenju turizma Republike Srpske.