“Kuće – sanduci” u Hong Kongu. Postoji “tamna strana imovinskog buma u bogatom Hong Kongu, gdje stotine hiljada ljudi moraju živjeti u podijeljenim stanovima,” kućama sanducima” i drugim neadekvatnim stanovima.” Ovi stanovnici su među procijenjenih 200.000 ljudi u Hong Kongu koji žive u takvim malim podijeljenim jedinicama, od kojih su neki tako mali da osoba ne može čak ni potpuno ispružiti noge!!

Budi zahvalan (1)

Budi zahvalan (2)

Budi zahvalan (3)

Budi zahvalan (4)

Budi zahvalan (5)

Budi zahvalan (6)

Budi zahvalan (7)

Budi zahvalan (8)

Budi zahvalan (9)

Budi zahvalan (10)

Budi zahvalan (11)

Budi zahvalan (12)

Budi zahvalan (13)

Budi zahvalan (14)

Budi zahvalan (15)

Budi zahvalan (16)

Budi zahvalan (17)

Budi zahvalan (18)

Budi zahvalan (19)

Zato budimo zahvalni na onome što imamo…