TREBINJE INFO

Trebinje apartmani, hoteli, taxi, rent a car, restorani, vijesti i informacije

CURRICULUM VITAE / pror. dr Dragoslav Nenezić

 

OD

na poslu (mail): Klinički centar Crne Gore, Institut za bolesti djece.

Kruševac bb, 81000 Podgorica, CG. E-mail: dragoslav.nenezic@gmail.com

Privatna adresa: Rogamska 10, 81000 Podgorica, Crna Gora. Mob.00382 69 055770


Personalni podaci:

Rođen u Podgorici (Crna Gora), 18.05.1962. Crnogorac. Pravoslavni  hrišćanin. Oženjen.

Sadašnja pozicija:

24.03.1999.- sada. Klinički centar Crne Gore, Podgorica;

 • Radiolog, Licenca iz prakse  br. 283/1448,

03.07.2013.- sada. Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica

 • Redovni profesor,

Univerzitet Crne Gore, Medicina i Stomatologija, Podgorica;

 • Nosioc predmeta – radiologija,

Univerzitet Crne Gore, Podgorica;

 • Mentor za specijalizacije radiologije,

Univerzitet Crne Gore, Podgorica;

 • Glavni mentor za specijalizacije radiologije,

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči;

 • Profesor radiologije za studente medicine, stomatologije i zdravstvene njege

Profesionalne oblasti rada:

 • Pedijatrijska radiologija,
 • Radiologija muskuloskeletnog sistema,
 • Dijagnostika dojke i povrinskih mekih tkiva,
 • Radiologija respiratornog sistema,
 • Stomatološka radiologija.

Radno iskustvo:

Medicinski fakulet Univerziteta Crne Gore;

 • 10.10.2006.- 2013.Glavni mentor za radiologiju.
 • 10.10.2006.- 2013.Koordinator specijalizacija zdravstvenih radnika Crne Gore,

Pravosudni sistem Republike Crne Gore;

 • 10.10.2000.- sada. Sudsko medicinski veštak za radiologiju,
 • 01.12.1992.- sada. Konsultant za radiologiju,

Kliničko Bolnički centar Priština, Klinika za radiologiju i onkologiju;

 • 22.07.1993. – 03.02.1999. Upravnik klinike,

Kliničko bolnički centar Priština, Klinika za radiologiju i onkologiju;

 • 19.01.1992. – 04.03.1999. Načelnik Odeljenja specijane dijagnostike,

Kliničko Bolnički centar Priština, Klinika za radiologiju i onkologiju;

 • 31.12.1991. – 04.03.1999. Radiolog,

Kliničko Bolnički centar Priština, Klinika za radiologiju i onkologiju;

 • 01.05.1987. – 31.12.1991. Doktor. Specijalizant u toku prvog dela specijalizacije,

Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini;

 • 05.02.1995. – 22.03.1999. Lekar za prvu pomoć na skijanju.

Univerzitetske titule:

 • Redovni profesor: 2013. Medicinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo.
 • Redovni profesor: 2013. Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
 • Vanredni profesor: 2007. Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
 • Vanredni profesor: 2001. Medicinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo.
 • Vanredni profesor: 2001. Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore.
 • Docent: 1995. Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini.
 • Asistent: 1989. Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini.

Nastavno iskustvo:

98 teorijskih i 80 praktičnih časova nastave po školskoj godini.

Predavač po pozivu na radiološkim skupovima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kao i na skupovima Balkanske asocojacije radiologa.

Radiologija za studente medicine i stmatologije na Univerzitetu Crne Gore.

Radiologija za student medicine, stomatologije i zdravstvene njege na U. Istočno Sarajevo.

Radiologija za studente medicine i stomatologije Univerziteta u Prištini.

Škola CT dijagnostike. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Škola praktične ultrasonografije u Foči, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Škola ultrasonografije dječijih kukova Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Mentor za doktorate iz oblasti Radiologije.

Mentor za specijalizante radiologije i radiološke tehničare.


Edukacija:

 • Doktorat medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini (Avg. 1994.), pod naslovom: Radiološke karakteristike osteoartikularne forme bruceloze.
 • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Jul. 1992.), pod naslovom: Color Doppler ehotomografija fokalnih lezija štitaste žlezde.
 • Specijalizacija radiologije: Institut za radiologiju Kliničkog centra Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Dec. 1991.), Beograd.
 • College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York (Jan.1988.- April1989.), Postdoktorski istraživač.
 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini (Feb. 1987.).

Stručna usavršavanja:

 • Centar za imidžing dijagnostiku, Sremska Kamenica (Feb.-Maj 2001.) MR muskuloskeletnog sistema.
 • Vojno Medicinska Akademija, Beograd (Jun 1997.-Aug.1997.), Interventni ultrazvuk.
 • Institut za radiologiju Kliničkog centra Srbije, Beograd (Jan.1995.-Mar.1995.), CT dijagnostika tela.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska (Okt.1988.- ), četiri semestra teorijskih i praktičnih magistarskih studija.
 • Institut za radiologiju Kliničkog centra Srbije, Beograd (Jan.1992.-Jul.1992.), Color Doppler Ultrazvuk.

 

 

 

 

Naučni projekti:

 • Quality Assurance in Higher education. 2010. Univerzitet Crne Gore.
 • Info health 2008 Elektrotehnički fakulet. Univerzitet Crne Gore.
 • World University Sisstem -Austria. CDP projekt br.308/2006.
 • Univerzitet u Beogradu, Fond za razvoj nauke. Projekt: Color Doppler ultrazvuk u dijagnostici endokrinih žlezda (1992.-1996.).
 • Columbia University, New York, USA. Naučni saradnik: Environmental Lead, Reproduction and Infant Development (1985.-1990.).

 

Profesionalna Udruženja:

03.07.2006. – 2016. Predsednik Udruženja radiologa Crne Gore.

 1. – 2005. Član Izvršnog biroa Balkanske asocijacije radiologa.
 2. – 2006. Generalni sekretar Udruženja radiologa Srbije i Crne Gore.

 

Druge profesionalne aktivnosti:

04.07.2009 – sada. Scripta Medica. Društvo doktora Republike Srpske.

Član uređivačkog odbora,

 1. – 2005. Medicinski zapisi, Časopis Društva ljekara Crne Gore.

Član izdavačkog odbora,

1991.–1997. Radiološki arhiv Srbije, Beograd.

Član redakcijskog odbora,

 1. – sada. Sudski vještak za radiologiju. Crna Gora,
 2. – sada. MASI (Crnogorska asocijacija instruktora snežnih sportova).

Predavač bezbjednosti i prve pomoći u sportovima na snijegu,

 1. Centar za stručno obrazovanje Crne Gore. Program obuke Vođe splava.

Predavač i član ispitne komisije za oblast: Prva pomoć.

 

Nagrade:

 • Zahvalnica za organizaciju u zdravstvu. Srpsko lekarsko društvo.
 • Zahvalnica za izuzetni doprinos u razvoju radiologije za period of 1991.-1996.
 • Povelja za doprinos Udruženju radiologa Jugoslavije.

 

Jezici:

Engleski: Odlično znanje govora i čitanja, i dobro znanje pisanja.

 

Kompjuterske i druge veštine:

Software: MS Windows, MS OFFICE (Excel, Word, Power point).

Vozačka dozvola B; sposobnost upravljanja vozilima sa pogonom na sva četiri točka u teškim i zimskim uslovima.

 

 

 

Hobiji:

Sportovi: Karate (1. dan), Veslanje na brzim vodama, Licencirani ski instruktor, pul bilijar. Psihologija i antropologija.

 

 

Radne karakteristike ličnosti:

Sposoban za samostalni i timski rad u redovnim i stresnim uslovima. Sposoban za rad u multikulturalnom okruženju.  Bez rasne i religijske netolerancije. Bez pripadnosti polotičkim partijama. Nagrađivane organizacione sposobnosti u zdravstvu. Odgovoran.

 

Preporuke:

 • dr Veljko Marić. Dekan Medicinskog fakulteta u Foči; 2011.
 • dr Bogdan Ašanin, Dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici; 2009.
 • dr Goran Nikolić, Direktor Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore; 2005.
 • dr Boriša Starović, Dekan medicinskog fakulteta u Foči i Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu; 2004.
 • dr Ljubomir Lišanin, Načelnik Instituta za radiologiju Vojno medicinske Akademije, Beograd; 1997.
 • dr Branislav Goldner, Predsednik Sekcije za radiološku dijagnostiku Srpskog lekarskog društva; 1995.
 • dr Radivoje Papović, Dekan prirodno matematičkog fakulteta i Rektor Univerziteta u Prištini;1988.
 • Gail A. Wasserman, Director of Child Development Research of the Divison of Child Psychiatry of the Department of Psychiatry of the College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York; 1988.
 • dr Dušan Popovac, Klinika za plućne bolesti medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini; 1988.
 • dr Joseph H. Graziano, Department of Pharmacology of the College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York; 1987.
 • dr Karl F. Schulze, Department of Pediatrics of the College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New York; 1987.

 

Publikacije:

76 publikacija, od kojih je 6 u SCI  i SCIE bazama, a ostalo čine uvodna predavanja i radovi na kongresima radiologije u region. Autor 8 bibliografskih jedinica (udžbenici, atlasi, poglavlja u udžbenicima i priručnicima radiologije).

 

%d blogeri kao ovaj: