TREBINJE INFO

Trebinje apartmani, hoteli, taxi, rent a car, restorani, vijesti i informacije

CURRICULUM VITAE / Prim, dr Simo Bilbija

LIČNI PODACI

Ime i prezime: SIMO ILIJE BILBIJA

Adresa stanovanja: Aleja svetog Save 46

Grad: 78000 BANJA LUKA

Država: BOSNA I HERCEGOVINA,REPUBLIKA SRPSKA

Kontakt telefon: +38765601212

E-mail: sbilbija@hotmail.com

Državljanstvo: BiH

Datum rođenja: 25.07.1950.

Pol: muški

Bračni status: oženjen, troje djece

Sudski postupci-procesi: ne vode se

Radna sposobnost u penziji od 25.07.2015.godine sa mjesta hirurga trumatologa Klinike za traumatologiju i ortopediju Kliničkog univerzitetskog Centra RS u Banja Luci

OBRAZOVANJE:

Srednja škola: Gimnazija Marija Bursać u Drvaru

Grad i godina završavanja: Drvar , 1969.

Osnovne studije: Medicinski fakultet

Univerzitet i dautm diplomiranja: Medicinski fakultet u Beogradu 16.Novembra 1976.

Stečeno zvanje: ljekar opšte prakse

Prosječna ocjena: 8,3

Postdiplomske studije:

Univerzitet: Univerzitet u Zagrebu, postdiplomske studije iz kirurgije

Prosječna ocjena:  9,0

Stečeno zvanje: Primarius, 1993. Godine,medicinski fakultet u Banja Luci

Specijalizacija iz pšte hirurgije sa traumatologijom

Grad i klinike: Knin(Opšta bolnica), Split(Vojna Bolnica, Klinički Centar Split), Zagreb) Klinika Rebro)

Vrijeme specijalizacije: 1980-1984.

Edukacija usavršavanja u domaćim ustanovama:

 • VMA-Beograd od 1984.-1990. Svake godine mjesec dana,
 • Klinički Centar Ljubljana 1995-hirurgija kuka i koljena
 • Prvi jugoslovenski kurs artroskopske hirurgije koljena,
 • u Sarajevu, pod vodstvom prof Ilizarova završio kurs vanjske fikascije po Ilizarovu
 • Učestvovao u najvećem broju stručnih sastanaka ortopeda i traumatologa u okviru bivše Jugoslavije

EDUKACIJE U INOSTRANSTVU

 • Kopenhagen, Danska 1996. Artroskoska hirurgija ramena i lakta. Korektivne operacije stopala
 • Perudja, Italija, 1998. Godine usavršavanje iz artroskopske hirurgije koljena, i hirurgija karlice,
 • Pariz, 2006., minimalno invazivna hirurgija kuka.

RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Opšta bolnica Knin

Grad: Knin

Radno mjesto: ljekar specijalizant na hirurškom odjeljenju

Vrijeme na radu: 1976.-1980


Split: Vojna bolnica

Radno mjesto: ljekar specijalizant (do 1984.)-specijalista opšte hirurgije i traumatologije

Vrijeme na radu: od 1980.-1991


Grad: Meljine

Ustanova: Vojna bolnica

Radno mjesto: hirurg na hirurškom odjeljenju

Vrijeme na radu: 1991.-1992 (oktobar 1991-januar 1992.)

Ratne bolnice: Knin, Benkovac, Glamoč, Petrovac, Zvornik, Prijedor

Radno mjesto: komandir rtnih hirurških stacionarnih i terenskih jedinica

Vrijeme:  1992.godina od januara do juna


Ustanova: BOLNICA GLAVNOG ŠTABA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

1992.godine ODLIKOVAN ORDENOM KARAĐORĐEVE ZVIJEZDE DRUGOGA REDA

Radno mjesto: Načelnik hirurškog odjeljenja Bolnice GŠVRS

Vrijeme: 1992.(jun)- 1993.(septembra)


Ustanova: VMC (Vojno medicinski centar) Banja Luka i Klinika za traumatologiju i ortopediju KBC Banja Luka(u obe ustanove istovremeno) od septembra 1993.-novembra 1998.

Radno mjesto: Načelnik hirurškog stacionara na VMC-u i ljekra na traumatologiji u KBC(volonterski)

Vrijeme rada: 1993.-1998. Na VMC-u a na Kliniškom Centru 1993.-1998. volonterski.


Ustanova: UKC Banja Luka

Radno mjesto: ljekar na Klinici za traumatologiju, šef traumatološkog odjeljenja

Vrijeme rada: 1998. Novembra – 2015. Jula

BIBLIOGRAFIJA:

Knjige, udžbenici, priručnici: 

 • Sokolac 1993. Bolnica GŠ VRS: HIRURGIJA ŽRTAVA RATA (prevod sa engleskog)
 • Banja Luka1996. NUB RS: OPŠTA HIRURGIJA U REGIONALNOJ BOLNICI (prevod sa engleskog)
 • Banja Luka 20 01. NUB RS: INTERPRETACIJA RENDGENSKIH SNIMAKA-priručnik za ljekare opšte prakse (prevod sa engleskog)

Članstvo u udruženjima:

 • Član Komore doktora medicine Republike Srpske
 • Član Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije
%d blogeri kao ovaj: