TREBINJE INFO

Trebinje apartmani, hoteli, taxi, rent a car, restorani, vijesti i informacije

CURRICULUM VITAE / dr Zoran Ivković, specijalista radiološke dijagnostike

Adresa: Rastoci  bb / Trebinje, Republika Srpska /BiH

E-mail: zoran.ivkovic74@yahoo.com

Mob: +387 65 354 734

LIČNI PODACI

Rođen u Nevesinju  – 14.06.1974.god

Oženjen , troje djece

EDUKACIJA

 • u septembru 2013.g  upisuje   akademske doktorske studije na Fakultetu medicinskih nauka  Univerzitet u Kragujevcu, Srbija,
 • od januara 2006.g. do januara  2010.g. obavlja specijalistički staž iz oblasti Radiološke dijagnostike. Dio specijalističkog staža u trajanju od 18 mjeseci obavlja u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici gdje polaže i specijalstički ispit te stiče zvanje specijaliste radiološke dijagnostike
 • u januaru 2006.g.prelazi u Klinički Centar Istočno Sarajevo, Kliničke i bolničke službe Foča, koji se u međuvremenu preimenuje  u Univerzitetsku bolnicu Foča
 • u oktobru 2001.g polaže pripravnički ispiti i nastavlja da radi kao ljekar opšte prakse u DZ Nevesinje do  januara 2006.g
 • juna 2001.g  zasniva radni odnos kao ljekar pripravnik u DZ Nevesinje,
 • od oktobra 1994.g. do februara  2001.g. studira i diplomira na   Medicinskom fakultet u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu te stiče zvanje doktor medicine
 • od septembra 1989.g. do juna 1993.g. pohađa srednju školu u Nevesinju, BiH

STRUČNO  USAVRŠAVANJE U ZEMLJI I  INOSTRASTVU

 • Od maja do jula 2013. godine, boravi na  Odjeljenju  za dječiju radiologiju, Klinička bolnica u Uppsala, Švedska,

Svrha boravka bila je usavršavanje dijagnostičkih procedura: ultrazvuka, ultrazvučno vođenih biopsija/ dojka,štitnjača, jetra/, kompjuterizovane  tomografije.

 • U aprilu 2013. godine završava edukaciju “Color doppler ultrazvuk” Novi Sad, Srbija
 • U oktobru 2011.g godine završava edukaciju “Dijagnostičke vrijednost  kompjuterizovane tomografije”, Sremska Kamenica, Srbija
 • U septembru 2008. godine pohađa školu ultrazvuka, Opšta  bolnice u Doboju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Učestvuje u radu  brojnih simpozijuma i kongresa  u zemlji i inostranstvu sa temama  iz oblasti dijagnostičkih  procedura

VJEŠTINE ZA KOJE JE OSPOSOBLJEN :

 • konvencionalna radiologija
 • kontraste metode: irigografija, intravenska urografija, pregled želuca I jednjaka u jednostrukom I dvostrukom kontrastu, mikciona urografija, itd
 • CT grudnog koša, abdomena , karlice I  lokomotornog sistema
 • CT angiografija gornjih I donjih ekstremiteta, grudne i abdominalne aorte
 • UZ štitne žlijezde, abdomena I male karlice
 • UZ lokomotornog sistema
 • UZ vođene biopsije
 • Doppler krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta

ORGANIZACIONE I MENADŽERSKE SPOSOBNOSTI

 • od 2010.-2016.g. imenovan je za načelnika Službe za radiološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči,
 • u periodu od 2012-2014 g. učestvuje u  pripremi I realizaciji Programa akreditacije I cetrifikacije  zdravstvenih ustanova u R. Srpskoj.
 • g iz porodičnih razloga prelazi JZU bolnica Trebinje

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA I RAD NA RAČUNARIMA

 • služi se ruskim  jezikom
 • poznaje rad na računaru
%d blogeri kao ovaj: